MENU

Seksyen Penswastaan dan Aset Khas

Seskyen Perundangan dan Pendakwaan

Seksyen Pusat Setempat (OSC)

Seksyen Perhubungan Awam

Seksyen Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Seksyen Audit Dalam

Management and Enforcement Department

 • Management Service Division
 • Enforcement and Security Division
 • Corporate and Training Division
 • Information Technology Division

Finance Department

 • Finance and Accounts Division
 • Bahagian Hasil
 • Bahagian Belanjawan dan Perolehan

Engineering Department

 • Maintenance Division
 • Mechanical and Transportation Divison
 • Infrastructure and Roads Division
 • Bahagian Kerja Awam dan Projek Khas

Development Planning Department

 • Development Control Division
 • Bahagian Pembangunan Lestari
 • Buildings Division

Business Development and Licensing Department

 • Bahagian Penjaja dan Kawalan Perniagaan
 • Licensing Division

Community Development and Sports Department

 • Community and Sports Division
 • Tourism and Culture Division

Valuation Department

 • Valuation Division
 • Property Management Division

Municipal Services Department

 • Municipal Services Division
 • Environmental Health Division

Landscape Department

 • Landscape Development Division
 • Landscape Maintenance Division