MENU

Fungsi Bahagian Belanjawan dan Perolehan

 • Pengurusan Bajet Majlis
 1. Penyelarasan penyediaan cadangan Bajet Tahunan Majlis.
 2. Penyediaan pindahan /tambahan Bajet Tahunan Majlis.
 3. Penyediaan Bajet review/ pemantauan hasil dan perbelanjaan.
 • Penyelenggaraan Rekod Perbelanjaan Peruntukan Kerajaan Negeri dan Persekutuan
 • Pengurusan Perolehan
 1. Pengurusan pembelian terus, tender dan sebutharga Majlis.
 2. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga dan Tender Majlis.
 • Pengurusan Pendaftaran Pembekal dan Kontraktor
 • Pengurusan Pembayaran Semua Tanggungan Majlis Termasuk Utiliti
 1. Pengurusan proses penyediaan pembayaran gaji, elaun kakitangan dan Ahli Majlis.
 • Pengawalan Kepada Panjar Wang Runcit Majlis
 • Pengurusan Stok Alatulis Majlis
 1. Pengurusan dan penyelenggaraan stok alatulis Majlis.
 2. Pelaksanaan verifikasi stok tahunan.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)