MENU

Fungsi Bahagian Cukai Taksiran

  • Pengurusan Kutipan Cukai Taksiran Am
  1. Pengeluaran bil Cukai Taksiran Am.
  2. Penyelenggaraan Sistem Cukai Taksiran Am.
  3. Pengurusan pemotongan gaji Cukai Taksiran Am kakitangan dan Ahli Majlis.
  4. Pengurusan bayaran ansur Cukai Taksiran Am.
  • Pengurusan Tunggakan Cukai Taksiran Am
  1. Pengurusan pengeluaran Notis E.
  2. Pengurusan pengeluaran waran tahanan (Notis F).
  3. Pelaksanaan tindakan susulan operasi kutipan luar dan sitaan
  • Urusetia Program Kutipan Tunggakan Cukai Bersepadu Majlis