MENU

Fungsi Bahagian Kewangan dan Akaun

 • Pengurusan Terimaan Majlis 
 1. Pengurusan kutipan kaunter terimaan Majlis.
 2. Penyelenggaraan  kutipan luar Majlis (bil tunai, lampiran N).
 3. Pengurusan kutipan Majlis melalui agensi luar (bank, kiosk).
 • Pengurusan Penyata Kewangan Majlis
 1. Penyelenggaraan buku dan rekod perakaunan Majlis.
 2. Penyelenggaraan buku tunai.
 3. Penyelenggaraan lejar am.
 4. Penyelenggaraan dokumen-dokumen sokongan daripada penyata kewangan.
 5. Pengurusan penyediaan penyata penyesuaian bank.
 6. Pengurusan penyediaan laporan untuk Penyata Kewangan.
 • Pengurusan Tunai dan Pelaporan Majlis
 1. Penyelenggaraan akaun amanah dan pinjaman Majlis.
 2. Akaun belum terima
 3. Pertaruhan diterima
 4. Pendahuluan
 5. Sumbangan amanah
 6. Jaminan perlaksanaan kerja
 • Penyelenggaraan kepada Pelaburan Tunai Majlis
 • Pengurusan Sistem Perakaunan Berkomputer
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Majlis
 • Urusetia Mesyuarat Pemantauan Hasil Majlis