MENU

Fungsi Bahagian Komuniti dan Sukan

  1. Menguruskan tempahan dan penyelenggaraan venue sukan.
  2. Mengelola aktiviti sukan dan penyelarasan pelaksanaan program pembangunan sukan kepada warga kerja MPK.
  3. Memberi kerjasama kepada persatuan dan kelab sukan.
  4. Kenal pasti sukan-sukan baru yang boleh dipratikkan oleh penduduk Kuantan.
  5. Mengadakan kemudahan sukan berprestif tinggi
  6. Mengaktifkan semua venue sukan yang telah dibina dan telah dinaiktaraf.
  7. Mengeratkan hubungan antara persatuan-persatuan dengan cara penganjuran sukan disamping mencungkil bakat-bakat baru.
  8. Penyelarasan pelaksanaan program kemasyarakatan Local Agenda 21, Pembasmian kemiskinan Bandar, Jawatankuasa Penduduk (JPP) dan Program We Care.
  9. Menyelaras program SmartPartnership.
  10. Menyelaras/memantau program Bridging Digital Divide (BDD), keagamaan, bersama pihak swasta dan NGO dan sesi Townhall