MENU

Draf Rancangan Tempatan Daerah Kuantan 2035 (Penggantian) ini disediakan dengan peruntukan Seksyen 16(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dokumen ini merupakan satu-satunya dokumen perancangan yang akan digunakan secara sah sebagai mekanisme perancangan Rancangan Tempatan adalah dokumen yang menyatakan semua cadangan pembangunan tanah dan fizikal yang terperinci.

Borang maklum balas yang telah lengkap diisi boleh di emelkan kepada sadiah@mpk.gov.my atau rozi@mpk.gov.my. Sebarang pertanyaan boleh terus menghubungi nombor di talian 09 - 5121666 / 09 - 5121555.