MENU

Untuk makluman semua, Seksyen Pusat Setempat akan mengambil langkah penambahbaikan pada proses permohonan sedia ada yang dilaksanakan dengan meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan bagi proses permohonan berikut :-

  1. Notifikasi Mula Kerja
  2. Pemeriksaan Akhir dan Pengeluaran Surat Pengesahan CCC
  3. Pendepositan CCC dan Borang G

Pelaksanaan proses permohonan tersebut akan dilaksanakan secara percubaan pada 1 Disember 2018 hingga 31 Disember 2018 dan akan berkuatkuasa sepenuhnya melalui OSC Online bermula 1 Januari 2019.