MENU

SOAL SELIDIK KAJIAN INDEKS KETERLIBATAN PEGAWAI DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2019 ATAS TALIAN

Dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam sedang menjalankan Kajian Indeks Keterlibatan pegawai di Pihak berkuasa Tempatan 2019 secara atas talian. Soal Selidik ini adalah bertujuan untuk mengukur tahap keterlibatan pegawai awam dalam organisasi PBT dan faktor-faktor yang menyumbang kepada keberkesanan organisasi dan kesejahteraan pegawai awam.

Sehubungan itu, semua warga kerja adalah dimohon untuk mengisi soal selidik kajian seperti berikut :-

 

https://www.interactive1.jpa.gov.my/survey/index.php/598314/lang-ms
https://www.interactive1.jpa.gov.my/survey/index.php/594398/lang-ms

 

Kerjasama warga kerja adalah amat dihargai. Terima Kasih.