MENU

Peranan Dan Tanggungjawab

Fungsi Bahagian Sukan dapat difahami dengan jelas berdasarkan peranan-peranan yang dimainkan oleh setiap unit di Jabatan ini iaitu:-

a) Unit Pentadbiran

 • Menguruskan semua jenis tempahan kemudahan-kemudahan sukan.
 • Bertanggungjawab menganjurkan acara-acara sukan yang telah dirancang.
 • Membuat kutipan hasil diatas penggunaan kemudahan sukan.
 • Membuat kawalan perbelanjaan daripada peruntukan yang telah diluluskan.
 • Menyediakan perancangan kerja kakitangan serta mengawasi segala masalah kerja yang timbul.
 • Menjalankan kerja-kerja promosi bagi memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan digunakan sepenuhnya oleh orang ramai.
 • Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar dalam menjalankan aktiviti sukan serta memberi khidmat nasihat kepada pihak-pihak yang memerlukan.

b) Unit Padang Dan Gelanggang

 • Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan termasuk kerja-kerja kebersihan keatas kemudahan padang dan gelanggang.
 • Membuat kutipan hasil padang dan gelanggang mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak MPK.
 • Memastikan kemudahan padang dan gelanggang sentiasa berada di dalam keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan.

c) Unit Kolam Renang

 • Menjalankan kerja-kerja kebersihan dan penyelenggaraan kolam mengikut peraturan dan arahan kerja yang telah ditetapkan.
 • Memastikan peralatan dan mutu air kolam berada di dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.
 • Membuat kutipan hasil kolam serta dihantar ke Jabatan Perbendaharaan MPK.
 • Mengadakan kelas belajar berenang kepada orang ramai yang berminat.

d) Unit Dewan / Wisma Belia / SUKPA

 • Menjalankan kerja-kerja kebersihan di setiap kemudahan tersebut.
 • Membuat kerja-kerja persiapan tempat mengikut tempahan yang telah dibuat oleh orang ramai.
 • Membuat perbincangan dengan orang ramai berhubung tempahan yang dibuat bagi memastikan mereka mendapat perkhidmatan yang terbaik.
 • Memastikan semua peralatan dewan disimpan dengan baik dan mencukupi apabila hendak digunakan.