MENU

Kupon Bulanan

  • Dijual dan dipamerkan secara bulanan atas kenderaan dengan kadar RM 52.50 sebulan.

Kupon Pakej (3 Bulan, 6 Bulan, 9 Bulan dan 1 Tahun)

  • Dijual dan dipamerkan pada kenderaan mengikut tempoh pakej dengan kadar RM 150.00 untuk 3 bulan, RM 300.00 untuk 6 bulan, RM 445.00 untuk 9 bulan dan RM570.00 untuk setahun.

 

Sewa Petak Letak Kereta

  • Kemudahan ini hanya diberikan di tempat-tempat tertentu dan mengikut kategori perniagaan yang dijalankan. Kadar yang dikenakan adalah RM 136.00 (termasuk 6% cukai perkhidmatan) sepetak/sebulan. ( Klik Borang Permohonan Menjadi Ejen Disini)

Pusat Jualan Kupon

  • Pejabat Bahagian Letak Kereta, Kuantan Centre Point
  • Semua Pondok Jualan Kupon Letak Kereta MPK ( Lihat Senarai Lokasi Pondok Disini )
  • Ejen-ejen Jualan Kupon Yang Dilantik ( Lihat Ejen Jualan Kupon Disini )

 

Sebarang Pertanyaan Bolehlah Dirujuk Kepada:-
Bahagian Letak Kereta,
Majlis Perbandaran Kuantan,
No.5 Block C Kuantan Centre Point,
Jalan Haji Abdul Rahman,
25000 Kuantan Pahang.
Telefon : 09- 5162584 / 09- 5162830 / 09-5162153 / 09-5156451
Fax : 09-5162431