MENU

PIAGAM PELANGGAN MPK

“Kami Berjanji Untuk Menyampaikan Perkhidmatan Yang Berkualiti Tinggi Dengan Cekap, Adil Dan Mesra”

 

PIAGAM PELANGGAN KAUNTER ONE SERVE

Memberi perkhidmatan kaunter secara efisyen dengan memastikan waktu menunggu tidak melebihi 45 minit pada waktu puncak dan tidak melebihi 15 minit pada waktu biasa.

 

PIAGAM PELANGGAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM

Memastikan aduan yang diterima dicatatkan dan direkodkan ke dalam sistem aduan dan surat/pemakluman pengesahan penerimaan aduan diberikan dalam tempoh 1 hari bekerja.