MENU
LampiranSaiz
Borang Panduan Permohonan Mendapatkan Data-Data Teknikal Daripada Agensi Seperti Pengurusan Air Pahang Berhad, Suruhanjaya Komun132.7 KB
Borang Senarai Semak Bagi Permohonan Serentak Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan (124A) Online153.88 KB
Borang A: Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1998 { Kaedah 2 (1) }79.12 KB
Borang WSIA PDC 1 (Indah Water KonsortiumSdn Bhd)73.57 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Online492.67 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Membuat Perubahan Yang Matan Dalam Penggunaan Bangunan 91.45 KB
Borang A: Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1998 { Kaedah 2 (1) }58.18 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Perparitan Online101.37 KB
Borang A : Undang-Undang Kecil PBT ( INF:B, INF : C Dan INF : 2 )1019.07 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan Online64.01 KB
Panduan Pengemukaan Pelan Bangunan Secara Online51.77 KB
Borang Senarai Semak Pelan Arkitektural Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia291.92 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Utiliti Terperinci88.05 KB
Borang Senarai Semak Pelan Mekanikal Dan Elektrikal Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia675.38 KB
Borang Senarai Semak (WSIA/PDC 2) Indah Water Konsortium73.57 KB
Borang Senarai Semak SWA-LR Indah Water Konsortium422.64 KB
Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap Online88.09 KB
Senarai Semak Permohonan Nama Taman Dan Nama Jalan66.1 KB
Borang Senarai Semak Pengemukaan Notifikasi Mula Kerja Di Tapak936.92 KB
Borang B : Notis Menyambung / Memulakan Kerja Tanah { Seksyen 70A Subseksyen 17(a) Akta 133 Jalan, Parit Dan Bangunan }24.14 KB
Borang B : Notis Menyambung / Memulakan Kerja Tanah { Seksyen 70A Subseksyen 17(a) Akta 133 Jalan, Parit Dan Bangunan }188.46 KB
Borang A : Jadual Kedua UKBS 1984 ( PB3 )95.58 KB
Form WSIA/PDC 6 : Notice Of Comencement Of Sewerage Work/Septic Tank Works ( Water Services Industry Act 2006 ) / Planning Desig41.91 KB
Borang Senarai Semak JKJ 103, Borang JKJ 103: 1/2 dan JKJ 103: 2/2( Notis Masuk Tapak ) Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerj171.86 KB
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Interim218.5 KB
Borang Pemeriksaan Interim Untuk Semua Agensi Teknikal192.82 KB
Borang Pemeriksaan Bahan Di Tapak, UjianTekanan, Kebocoran Dan Perakuan Penyahjangkitan Pengurusan Bekalan Air Pahang Berhad225.8 KB
Borang JKJ 105 : 1/2 Dan JKJ : 2/2 Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja( DOSH )129.58 KB
Borang WSIA PDC 7 Indah Water Konsortium44.57 KB
Borang Senarai Semak CCC Jabatan Kerja Raya84.17 KB
Borang Senarai Semak Pemeriksaan Akhir919.38 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia164.05 KB
Borang Pemeriksaan Akhir 1 Dan 2 Untuk Semua Agensi Teknikal235.4 KB
Borang Serah Milik, Serahan Sistem Retikulasi Air, Perakuan Pematuhan Dan Semakan Digital Lukisan Terbina Pengurusan Bekalan Air301.9 KB
Borang Serah Milik, Serahan Sistem Retikulasi Air, Perakuan Pematuhan Dan Semakan Digital Lukisan Terbina Pengurusan Bekalan Air298.35 KB
Borang SWC - LR Beserta Borang Perakuan Dan Pematuhan Penyiapan Indah Water Konsortium261.75 KB
Panduan Pengemukaan Deposit CCC Melalui Bahagian Pusat Setempat198.27 KB
Borang Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Online90.58 KB
Borang Komposit Pelan Bangunan PBK : 1161.83 KB
Cop Kelulusan Kebenaran Merancang, Pelan Landskap, Pelan Kerja Tanah, Jalan & Perparitan, Pelan Lampu Jalan, Pelan Bangunan, Pel1.41 MB
Borang Senarai Semak Penyerahan Balik dan Pemberi Milikan Semula (204D) Online307.77 KB