MENU

Jadual Denda

Jumlah Tunggakan Denda Lewat
RM 100.00 ke bawah
RM 101.00 - RM 200.00
RM 201.00 - RM 300.00
RM 301.00 - RM 400.00
RM 401.00 ke atas
RM 2.00
RM 3.50
RM 5.00
RM 6.50
2 % drp jumlah tunggakan
 • Jika masih gagal, waran tahanan (Warrant of Attachment) akan dikeluarkan kepada anda. Waran ini membolehkan Pegawai MPK yang diberi kuasa
 • - merampas (mensita) harta alih yang ada didalam bangunan.
  - menutup bangunan daripada menjalankan operasinya (seksyen 148).
  - melelong bangunan/tanah melalui pendaftar Mahkamah Tinggi (seksyen 151).
  Bayaran waran tahanan sebanyak 10% juga dikenakan.
 • Menahan proses kelulusan dan perkhidmatan MPK bagi pegangan yang mempunyai tunggakan seperti berikut :-
 • - kelulusan lesen perniagaan di pegangan tersebut.
  - kelulusan pelan susunatur
  - kelulusan pelan bangunan
  - kelulusan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan Menuntut tunggakanmelalui peguam MPK juga mengambil tindakan melalui peguam untuk memungut cukai taksiran am. Segala kos guaman akan dituntut oleh peguam kepada pemilik harta.

Pengedaran Bil/Notis Cukai Taksiran Am

 • Bil Cukai Taksiran Am diserahkan/diposkan pada
  • Januari - 1/2 tahun pertama
  • Julai - 1/2 tahun kedua
 • Notis (Borang E) diserahkan/diposkan pada
  • Mac - 1/2 tahun pertama
  • September - 1/2 tahun kedua
 • Jika anda tidak menerima bil/notis sila datang sendiri ke Kaunter Cukai Taksiran, Bahagian Cukai Taksiran, Jabatan Perbendaharaan.
  • Ibu Pejabat MPK, Jalan Tanah Putih, Kuantan dengan membawa
  • Bil/Notis lama atau
  • No. Akaun (jika ada) atau
  • No. lot/rumah dan kedudukan harta