MENU

Kemudahan-Kemudahan Bayaran Yang Disediakan

MPK menyediakan pelbagai kemudahan bayaran Cukai Taksiran Am seperti berikut:-

 • Bayaran Ansur Bulanan
  Kemudahan terbuka kepada pemilik/pemunya bagi menjelaskan tunggakan cukai taksiran secara beransur-ansur dalam tempoh tahun tersebut. Jadual bayaran ansur akan dikeluarkan kepada pemohon yang layak.
 • Bayaran Melalui Arahan Bayaran Bulanan Cukai Taksiran Am
  • Perumahan awam kos rendah atau
  • Kakitangan/pesara Jabatan Kerajaan/Agensi Kerajaan
  • Dan telah menjelaskan semua tunggakan Cukai Taksiran Am.
  • 1/2 tahun pertama - 15hb. Dis - 15hb. Jan
  • 1/2 tahun kedua - 15hb. Jun - 15hb. Julai setiap tahun

  Kemudahan ini hanya terbuka kepada pemilik/pemunya seperti berikut :-

  Permohonan ini hanya dibuka pada tempoh seperti berikut :-

 • Bayaran Melalui Pos

  Bayaran menggunakan cek berpalang, kiriman wang pos, bank draft kepada YANG DIPERTUA MPK dengan menyertakan bil atau mencatat nombor akaun cukai taksiran am dibelakang cek/M.O/P.O..

 • Bayaran Melalui Kad Kredit] Bayaran melalui Kad Kredit diterima di Kaunter Bayaran, Ibu Pejabat MPK Jalan Tanah Putih, Kuantan.
 • Bayaran Melalui Sewa Bulanan
  Penyewa pegangan boleh membayar sewa bulanan kepada MPK bagi tujuan menjelaskan tunggakan cukai taksiran am sehingga selesai atau tamat tempoh penyewaan sekiranya pemilik gagal menjelaskan bayaran tersebut.

 • Bayaran Melalui Talian Telefon
  Bayaran melalui panggilan telefon ke Maybank Kawanku Phone Banking bagi pemegang akaun Maybank dan Maybank Finance atau Telefon ke MBF Cards (Call & Pay, Wap & Pay)

Bayaran Melalui Internet 'Pay Online'
Bayaran juga boleh dilakukan dengan melayari Laman Web:-