MENU

Perkhidmatan Yang Disediakan

Diadakan bagi memudahkan orang ramai meletak kenderaan secara tersusun dan terancang.

Kupon Jam Letak Kereta Bergores

  • Dijual untuk dipamerkan mengikut jam atas kadar 65 sen sejam atau sebahagian daripadanya.

Kupon Harian

  • Dijual dan dipamerkan secara harian atas kenderaan dengan kadar RM 4.80 sehari.

Kupon Bulanan

  • Dijual dan dipamerkan secara bulanan atas kenderaan dengan kadar RM 79.50 sebulan.

Kupon Pakej (3 Bulan dan 1 tahun )

  • Dijual dan dipamerkan pada kenderaan mengikut tempoh pakej dengan kadar RM 207.00 untuk 3 bulan dan RM667.80 untuk setahun.